Symbol ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
Výpočetní a informační centrum
Virtuální ČVUT


Máte-li zájem být informován(a) o možnostech využívání Internetu v různých formách výuky, navštivte stránku TeleLearning

Typografické prostředí

pro překlad typograficky náročných textů v LaTeXu a pro jejich konverzi do PostScriptu a do HTML

Výpočetní prostředí s přístupem přes Web i on-line

pro řešení soustav nelineárních algebro-diferenciálních rovnic a pro numerickou i semisymbolickou analýzu modelů reálných dynamických soustav v časové i v kmitočtové oblasti bez nutnosti formulovat rovnice nebo konstruovat vazební grafy

Zajímavé stránky WWW pro výuku:


Editor: Heřman Mann, mann@vc.cvut.cz
Poslední změna: 2. května, 2001