TeleLearning     
Podpora tvořivého využívání Internetu v technických předmetech 
Projekt rozvojového programu MŠMT Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů ...