Jak na to, aneb zdroje poučení

Distančně vzdělávací instituce

Universitní centra pro distanční vzdělávání learning

Ukázky kurzů

Asociace pro distanční vzdělávání

Národní centra distančního vzdělávání

Grantové agentury podporující distanční vzdělávání

Metastránky o výuce na WWW

Výzkumné projekty pro výuku na WWW

Publikace na WWW

Papírové publikace


Last update 29.10.2002.